Kedves Látogató!

Az alábbiakban az általam nyújtott szolgáltatáshoz tartozó Általános Szerződési feltételeket olvashatja.

  1. A szolgáltató adatai:

Név: Kálmán Judit, egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 55830546

Adószáma: 57225436-1-43

Székhely: 1118, Budapest, Frankhegy utca 9.

Telefonszám: +36 70 254-5482

E-mail cím: info@gazdagretipszichologus.hu

Weblap: www.gazdagretipszichologus.hu

2. A szolgáltatás tárgya:

A szolgáltató pszichológiai tanácsadást nyújt személyesen vagy online formában kliense (továbbiakban Ügyfél) számára, mely során a Pszichológusok Etikai Kódexének elveit betartja. A pszichológiai tanácsadás illetve konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak.

3. A szerződés létrejötte:

Jelen szerződés a Szolgáltató és Ügyfele közt jön létre, melyet az Ügyfél a regisztrációs űrlap kitöltésével vagy a honlapon található elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám) igénybevételével kezdeményezhet. A Szolgáltató a beérkezett kéréseket szóban vagy írásban visszaigazolja, illetve  fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést elutasítsa. 

Az Ügyfél, jelen szerződés tudomásulvételével nyilatkozik arról, hogy cselekvőképes, a szerződéskötési képessége nincs korlátozva és a szolgáltatást szabad akaratából veszi igénybe.

4. A kapcsolattartás módja:

A Szolgáltató és az Ügyfele telefonon vagy e-mailben történő időpont egyeztetését követően a pszichológiai tanácsadás a megbeszélt időpontban folyik. A szolgáltatás nyújtása személyes formában, a Szolgáltató székhelyén vagy online formában zajlik.

5. Részvételi díj:

A szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató megbízási díjat számol fel, mely összeg kiegyenlítése online konzultáció esetén banki átutalással, személyes konzultáció esetén pedig készpénzzel történik. A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult bekérni tőle a számla kiállításához szükséges adatokat.

6. A szolgáltatás lemondásának feltételei

Az szolgáltatás lemondása az egyeztetett időpont előtt 24 órával díjmentesen lehetséges. Amennyiben a lemondás a szolgáltatás igénybevételének napján történik, a Szolgáltató a részvételi díj 50%-nak megtérítését kérheti.

7. Szerzői jogi rendelkezések

A Szolgáltató honlapján olvasható tartalmak Kálmán Judit szellemi termékét képezik. Ezen tartalmak illetéktelen felhasználása, a Szolgáltató szerzői jogainak megsértésé, másolt oldalanként 50 000 Ft összegű kötbér megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

8. A szerződés hatálya

Jelen szerződés határozatlan időre szól.