A kiskamaszok a serdülőkor kapujában új kihívásokkal találják szemben magukat. Jelentős testi, lelki és pszichés változásokon mennek keresztül, mindemellett egyre nagyobb önállóságot és felelősségtudatot várnak el tőlük.

Kiskamaszok

A kiskamaszok érzelmi nehézségei

A kiskamaszkor jellemző érzelmi problémái többnyire családi okokra, illetve beilleszkedési nehézségekre vezethetők vissza. A családi háttér, a szülők támogatása jelentős hatással van a  kiskamaszok tanulmányi eredményeire. A szeretetteljes, biztonságot nyújtó otthoni légkör segíti a gyermekek személyiségének kibontakozását. A családi életben bekövetkező változások (az egyik szülő betegsége, közeli hozzátartozó halála, költözés, iskolaváltás, a szülők válása) megviseli a gyermekeket. A bizonytalansággal teli életszituáció leköti az energiájukat, eltereli a figyelmüket az iskolai teendőikről, így előfordulhat, hogy a tanulmányi teljesítményük is romlik.

Önbizalomhiány

Az önbizalomhiány gyakran iskolai félénkségben nyilvánul meg. Sok kiskamasz fél a megmérettetéstől, szorongva megy reggel az iskolába. A tanórákat izgalommal üli végig, abban reménykedve, hogy nem szólítja fel a tanár. Retteg attól, hogy rosszul teljesít, inkább visszalép minden olyan tevékenységtől, amelyek esetén fennállhat a kudarc lehetősége. Ezek a gyerekek hamar feladnak mindent, legtöbbször bele sem vágnak új dolgokba. 

A kiskamaszok önbizalomhiányának okai

Gyakran fordul elő önértékelési zavar olyan gyermekeknél is, ahol a gondoskodó családi háttér adott. A szülők odafigyelnek a gyermekükre, sőt sok esetben túlságosan is szeretnék megóvni őket a nehézségektől. Az ilyen családokban a gyermeket szinte dédelgető szeretettel veszik körül, igyekeznek mindentől megkímélni őket és minden terhet levenni a vállukról.

Ebben a környezetben a gyermekeknek nem alakul ki a reális önképük, nem tanulnak meg küzdeni a céljaik eléréséért. Bár szüleiktől rengeteg dícséretet kapnak, mégsem bíznak önmagukban, mert hiányoznak azok a valós erőfeszítések, amelyekre visszaemlékezve erőt érezhetnének az újabb kihívásokhoz.

Önbizalomhiány és szociális elszigetelődés

Az önbizalomhiányban szenvedő kiskamaszok nehezebben nyitnak a társaik irányában. Félnek a visszautasítástól, ezért inkább nem kezdeményeznek kapcsolatot másokkal. Barátságaikban bizonytalanul kötődnek, nem bíznak meg igazán a a többiekben, folyton attól tartanak, hogy magukra maradnak vagy kiközösítik őket az osztálytársaik. A konfliktus helyzetekre sértődékenyen reagálnak, túlzottan heves érzelmi reakciót vált ki belőlük egy-egy csalódás.

Szorongás és teljesítménykényszer

Hasonlóan szorongást keltő tényező lehet a kiskamaszok számára, ha a szülők túl magas elvárásokat támasztanak velük szemben. Ha az elvárások irreálisak vagy nem felelnek meg a gyermekek képességeinek, a gyerekek folyamatos úgy érzik, hogy alulteljesítenek. A sorozatos kudarcokból azt tanulják meg, hogy felesleges erőfeszítéseket tenniük, úgysem tudnak megfelelni az elvárásoknak. Motiválatlanokká válnak, és ezzel párhuzamosan a tanulmányi eredményük is romlásnak indul.

Kálmán Judit, pszichológus – pszichológiai tanácsadás

Pszichológus rendelés a XI. kerületben, Gazdagréten

Cím: 1118, Budapest, Frankhegy utca 9.

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@gazdagretipszichologus.hu